Khoa phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương tiền thân là Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương. Khoa phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương có chức năng điều phối các hoạt động phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bình Dương, hỗ trợ các trung tâm y tế quận huyện kiến thức về xét nghiệm và điều trị HIV