Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạng III, là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Bình Dương, có chức năng cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến tỉnh, Trung ương; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật. Hiện nay cơ sở vật chất của bệnh viện đảm bảo chuyên môn và hạ tầng để đảm nhận chức năng thăm khám tại địa phương