Anh Tống Văn Nam, nhóm Kết Nối Trẻ cho biết: Từ những ý tưởng sơ khởi, dự án VUSTA đã cùng hỗ trợ kĩ thuật để dự án được thành hình. Dự án Bản đồ dịch vụ HIV là ấp ủ của Kết Nối Trẻ với mong đợi có được một kênh tìm kiếm dịch vụ y tế thân thiện, gần nhất với nhu cầu của cộng đồng.

Chia sẻ ý kiến về vai trò của các tổ chức dựa vào cộng đồng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, ông Phạm Nguyên Hà, cho rằng các tổ chức dựa vào cộng đồng là lựa chọn tốt nhất cho các cộng đồng bị thiệt thòi, yếu thế vì CBO có thể thấu hiểu và tăng cường sự tham gia của nhóm đích để vận động thay đổi, điều này cuối cùng củng cố cam kết của cộng đồng trong việc kiểm soát HIV. Ông Hà khẳng định, trong thời gian tới, Ban quản lý dự án VUSTA sẽ tiếp tục đón nhận và chắp cánh cho các sáng kiến vì cộng đồng, hướng đến mục tiêu chung của quốc gia 95-95-95.